உலகின் மிகச் சுதந்திரமான நாடுகளின் பட்டியலில் கனடாவுக்கு மூன்றாம் இடம்!

Canada ranked one of the most free countries in the world
Canada ranked one of the most free countries in the world

உலகின் மிகச் சுதந்திரமான 10 நாடுகளின் பட்டியலில், கனடாவுக்கு மூன்றாம் இடம் கிடைத்துள்ளது.

210 நாடுகளை உள்ளடக்கிய Freedom House அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில், அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் குடிமை உரிமைகள் அணுகுவதன் மூலம் தரம் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இதில் பின்லாந்து, நோர்வே மற்றும் சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் 100 மதிப்பெண்களைப் பெற்று முதல் இடத்தைப் பிடித்தன.

நியூசிலாந்து 99 புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது. நெதர்லாந்து, உருகுவே மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் 98 புள்ளிகள் பெற்று மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தது.

கனடாவுக்கு குறிப்பாக, அரசியல் உரிமைகளுக்காக 40 க்கு 40 மற்றும் சிவில் உரிமைகளுக்காக 60க்கு 58 வழங்கப்பட்டது.

அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் சிவில் உரிமைகள் மீதான மரியாதைக்குரிய வலுவான வரலாற்றை கனடா கொண்டுள்ளது.

இருப்பினும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் அரசாங்க கண்காணிப்பு சட்டங்களின் நோக்கம் குறித்தும், நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் குறித்தும் ஊடகவியலாளர்கள் தங்கள் ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்த கட்டாயப்படுத்துகின்றன” என்று அறிக்கை கூறுகிறது.

தேர்தல் செயல்முறை, அரசியல் உரிமைகள், இயக்க சுதந்திரம், கல்வி மற்றும் மத சுதந்திரம், உரிய செயல்முறை மற்றும் சமூக சுதந்திரங்கள் உள்ளிட்ட 25 வெவ்வேறு பிரிவுகளில் 1 முதல் 4 மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் சுதந்திர தரவரிசையை அந்த அமைப்பு தீர்மானித்தது.

கனடா இந்த ஆண்டு 98 மதிப்பெண்களைப் பெற்றது